Dansdags

BlackJack onsdag 5 juni 2019

Björkparken i Film

21:00 - 01:00

Den 5 juni 2019 kom BlackJack till Björkparken i Film. Var du där? Lämna då gärna en kommentar.

21.00-01.00

Vi vet inte var det här dansstället ligger, vet du?
I så fall får du gärna höra av dig så ska vi lägga in det!